Skip to content
Distribució alimentària
Menu

Avís legal i Política de privadesa

Dades indentificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònics, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular de domini web és Exclusives Salat S.L. amb CIF B 59174201 i amb domicili a aquests efectes a carrer C. Figueres, 20. Vic 08500 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 20198 Foli 75, Fulla b2896.

Correu electrònic de contacte info@salatvic.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de salatvic.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals D’Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

Ús del postal

www.salatvic.com Proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Exclusives Salat S.L. o als seus llicenciants als què l’USUARI pot tenir accés. assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateix. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que – Exclusives Salat S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts de propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfics-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Exclusives Salat S.L. , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmenats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, emprar els comptes de coreu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Exclusives Salat S.L. Es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona , que siguin discriminatoris , xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Exclusives Salat S.L. no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

Exclusives Salat S.L. compleix amb les directrius del Reglament General 2016/679 de 27 d’abril de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, a més, normativa vigent en cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament a cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, als serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Exclusives Salat S.L. , farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Exclusives Salat S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informàtica i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual industrial

Exclusives Salat S.L. per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa 8a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés y ús, etc.), titularitat de Exclusives Salat S.L. o bé dels seus llicenciants Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense autorització de Exclusives Salat S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Exclusives Salat S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Exclusives Salat S.L.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Exclusives Salat S.L. no es fa càrrec, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Exclusives Salat S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviant, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En cas que en nom del domini es disposin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas Exclusives Salat S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervíncles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Exclusives Salat S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generelitats

Exclusives Salat S.L. perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i duració

Exclusives Salat S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Exclusives Salat S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic.